PHP ve Kayıt Listeleme

Php ile vei tabanındaki kayıtları listelemek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz. $sql="select * from iller"; #SQL Cümlesini yazıyoruz # Aşağıda yer alan 3 satır php&mysql türkçe... Read more

PHP kayıt sayısı bulma

Veri tabanı bağlantıları yapıldıktan sonra; $sonuc=mysql_query($sql); //sqlden çektiğimiz verileri sonuc değişkenine atıyoruz. if(!$sonuc) echo "Sql verileri alınamıyor"; //verileri alamaz isek hata versin. echo "<p>"; //... Read more