Dosya ve Dizin İşlemleri

php

Dosya olusturmak icin TOUCH komutu kullanilmaktadir. Isterseniz sadece dosya adi ile isterseniz kök dizin belirterek de dosya olusturabilirsiniz. (Klasörlerde okuma ve yazma izniniz oldugu varsayiliyor.)

touch("deneme.txt");
touch("c:\deneme.txt");

Dosyanın oluşturulup oluşturulmadığı da bir IF döngüsü ile kontrol edilebilir.

if(file_exists("deneme.txt")) { echo"dosya bulundu"; }
else { echo "dosya bulunamadı"; }

Touch komutu kullanırken de dosya oluşturulamadı ise bir döngü ile bunu kontrol edebiliriz:


Kullanacağımız nesnenin dosya olup olmadığını anlamak için is_file komutu kullanılır:


Dosya silmek için UNLINK komutu kullanılır:


Dosya okunabilir yada yazışabilir mi öğrenmek istiyorsanız is_readable ve is_writable fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Dosya kopyalama işlemi için:


Dosyaları listelemek için glob fonksiyonunu kullanabiliriz(glob(*.*);):

"; //her dosyaismi değişkeni echo ile ekrana yazılır br kodu ile bir alt satıra imleç konumlandırılır.
}
?>

dosya veya dizini yeniden adlandırmak için rename kullanılmaktadır.


Dizin oluşturma ve silme işlemleri için Mkdir ve Rmdir fonksiyonları kullanılır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *