Mayıs Ayı Düşünceleri

İnsanların ne yapması gerektiğini ancak ve ancak ön ayak olup onlara örnek olarak gösterirsen öğretebilirsin. İnsanlar içinde bulunmadıkları bir durumu ASLA anlamazlar. Anlamalarını beklemek de haksızlık olur. O yüzden neden bu şekilde davranıyorlar diye düşünmek gereksiz bir vakit kaybından öteye geçmez.

Hayat herkese eşit davranmamak ile beraber bu davranışa bakarak hüküm vermek insanın ayağını bir daha kalkamayacak şekilde kaydırabilir.

Allah c.c. insanları yaratırken hiç kimseye hayatının güzel ve/veya mutlu geçeceği ile ilgili bir şey söylememiştir. Mülk Suresi 2. ayette de ;

O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.

buyurmuştur.

Allah c.c. mutlak Hakimdir. Verdiği güzelliğe sevinirken, hoşa gitmeyen olayların başa gelmesi ile isyan etmek de doğru değildir. Yine Allah c.c. Nisa suresi 79. ayette ;

Sana güzellikten her ne ulaşırsa, bil ki Allah’tandır; Kötülükten de başına her ne gelirse anla ki sendendir! Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter!

buyurmuştur.

Gelen musibetlerde önce kendi nefsimizi sorgulamalıyız. Diğer yandan bu musibeti bize yaşatan insanların  sınav olması için biz bir vesile kılınmışızdır. Allah c.c. bela ve musibet isabet eden kişiler üzerinden de diğer insanları sınav yapmakta ve elekten geçirmektedir.

Musibet ve bela istenmez fakat gelince de isyan edilmez. Allah c.c. Hakimdir demiştik. Yani her işinde bir hikmet vardır. Gelen musibetlerin de bir hikmeti vardır. Sabredip dua ederek beklemek ve arkasındaki güzellikleri görmeye çalışmak en güzelidir. “Vicdan en büyük mahkemedir.” Ben ondan beraat etmişim gerisi neyime.

“Kişi, hep sıhhat ve selamette olsa idi, bu ikisi onun helakı için kâfi gelirdi.”(İ.Asakir)
“Allah’ı ve Resulünü seven, belaya (hazırlıklı olsun) zırh giysin!” (Beyhaki)
Allah Teâlâ’nın hayrını murad ettiği kul, belaya maruz kalır. (Taberani)
“Her musibet, affedilecek bir günah için gelir.” (Ebu Nuaym)
“Mümine gelen her sıkıntı, günahlarına kefaret olur.” (Buhari)

Ne mutlu O’nun(c.c.) rızası dışına iş yapmadığı halde insanlar tarafından bela ve musibete maruz bırakılanlara!

Dünya Kısa , Ahiret Uzun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *