Php ile Dosya/Resim Upload

Aşağıdaki kodlar dosya upload kodlarıdır. uzantı kontrolü ile sadece resimler de alınabilir.

$resim_adi=$_FILES['resim']['name']; //resmin adını alıyoruz
$resim_a_gecici_di=$_FILES['resim']['tmp_name']; // resme geçici bir isim veriyoruz
copy($resim_gecici_adi,$resim_adi); // resmi ana dizine kaydediyoruz

//resmin ana dizine değilde belli bir klasöre kaydetmek istersek 3. ve 4. satır arasına aşağıdaki kodu yazabiliriz.
$resim_adi="Resimler/".$resim_adi;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *