PHP ile veri tabanı bağlantısı

php

PHP ile veri tabanı bağlantısı komutları basit olarak aşağıdaki şekilde kullanılabilir;

$db_adi   = "deneme"; 	#Veritabanımızın Adı - bazi durumlarda hosting tarafindan verilir.
$db_sunucu = "localhost";   #Sunucu Adı
$db_kulladi = "root";      #Sunucu Kullanıcı Adı - bazi durumlarda hosting tarafindan verilir.
$db_sifre  = "";        #Sunucu Kullanıcı Şifre
$veriyolu  = mysql_connect($db_sunucu,$db_kulladi,$db_sifre); #
if (! $veriyolu) die ("MySql Bağlantısı Yapılamadı");
$veritabani=mysql_select_db($db_adi,$veriyolu) or die ("Veri Tabanı Bağlantısı Sağlanamadı");
if ($veritabani) echo "Veri Tabanı Bağlantısı başarılı";

genel olarak Mysql ile verileri kayit ederken Türkçe karakter problemi yasanmaktadir. Bunu aşmak için mysql query olusturmadan hemen önce yazılacak 3 satırlık kodumuz bu sorunun önüne geçmektedir.

mysql_query("SET NAMES 'utf8' ");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION='utf8_general_ci'");
// mysql_query komutları buraya gelecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *