PHP kayıt sayısı bulma

php

Veri tabanı bağlantıları yapıldıktan sonra;

$sonuc=mysql_query($sql); //sqlden çektiğimiz verileri sonuc değişkenine atıyoruz.
if(!$sonuc) echo "Sql verileri alınamıyor"; //verileri alamaz isek hata versin.
echo "

"; // Sonuç değişkeni içerisinde yer alan toplam kayıt sayısı num_rows ile alınıyor(Satır sayısı) $kayitsayisi=mysql_num_rows($sonuc); // satır sayısı kayıt sayısı değişkeni içerisine atılıyor. echo "Toplam Kayıt Sayısı = "; echo $kayitsayisi; // ekrana kayıt sayısı yazdırılıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *