PHP ve Kayıt Listeleme

Php ile vei tabanındaki kayıtları listelemek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

$sql="select * from iller"; #SQL Cümlesini yazıyoruz
# Aşağıda yer alan 3 satır php&mysql türkçe karakter sorununu çözüyor.
mysql_query("SET NAMES 'utf8' ");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION='utf8	_general_ci'");
$sonuc=mysql_query($sql);#sql verilerini sonuc değişkenine atıyoruz.
if(!$sonuc) echo "Sql verileri alınamıyor";
echo "

"; # Sonuç değişkeni içerisinde yer alan toplam kayıt sayısı num_rows ile alınıyor(Satır sayısı) $kayitsayisi=mysql_num_rows($sonuc); "; } ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *